บู๊ตผู้ใหญ่ 23 นิ้ว
รุ่น 2320
ความสูง 23"
ขนาด 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12
สี
  •